13 Nisan 2010 Salı

Pascal Sınav Soru ve Cevapları

Soru-1: Klavyeden girilen bir sayının 3 katının 5 eksiğini ekrana yazan pascal programını yazınız.

Cevap:
uses crt;
var
a:integer;
begin
clrscr;
write('Bir Sayı Giriniz: ');
readln(a);
write('Sonuç: '(a*3)-5);
readln;
end.

Soru-2: İsminizi alt alta 24 kere yazdıran ve sonra alttan başlayarak tek tek silen pascal programını yazınız.

Cevap:
uses crt;
var
a:integer;
begin;
clrscr;
for a:=1 to 24 do
begin
writeln('AHAT');
delay(500);
end;
for a:=24 downto 1 do
begin
gotoxy(a,1);
delline;
delay(500);
end;
readln;
end.

Soru-3: Çarpım tablosunun tamamını ekrana veren pascal programını yazınız.

Cevap:
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;
for a:=1 to 10 do
begin
for b:=1 to 10 do
begin
writeln(a,'*',b,'= ',a*b);
end;
writeln('');
end;
readln;
end.

Soru-4: Klavyeden yaşı, boyu ve cinsiyeti girilen bir kişinin aranan kişi olup olmadığını inceleyip sonucu ekrana veren pascal programını yazınız.
Not: Yaş 30 ile 40 arası, Boy 170'den büyük, Cinsiyeti bayan olacak.

Cevap:
uses crt;
var
y:integer;
b,c:string;
begin
clrscr;
write('Yaşı Giriniz: '); readln(y);
write('Boyu Giriniz: '); readln(b);
write('Cinsiyeti Giriniz: '); readln(c);
if (y>=30) or (y<=40) and (b='170') and (c='bayan') then
writeln('Sonuç: Uygun')
else
writeln('Sonuç: Uygun Değil');
readln;
end.

Soru-5.A: İsminizi ekrana V şeklinde 10'ar kere, ekrana yazdıran pascal programını yazınız.

Cevap:
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;
b:=1;
for a:=1 to 10 do
begin
gotoxy(a,b);
writeln('AHAT');
b:=b+1;
end;
for b:=10 downto 1 do
begin
gotoxy(a+5,b);
writeln('AHAT');
a:=a+1;
end;
readln;
end.

Soru-5.B: İsminizi ekrana ters V şeklinde 10'ar kere, ekrana yazdıran pascal programını yazınız.

Cevap:
uses crt;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;
b:=1;
for a:=10 downto 1 do
begin
gotoxy(a,b);
writeln('AHAT');
b:=b+1;
end;
for b:=1 to 10 do
begin
gotoxy(a+13,b);
writeln('AHAT');
a:=a+1;
end;
readln;
end.

NOT: Cevap kısmını metin belgesine kaydedin uzantısını .PAS yapın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder